porcelain paintingציור על פורצלן
להתקשרות מהירה

תערוכות בחול

תערוכות בארץ ותערוכות בחו"ל הן שאיפה גבוה של כל אומן.
אני לוקחת חלק בתערוכות אילו בתחום הפורצלן, במטרה להציג את עבודותי לעולם ולהיות גם חלק מקהילת ציירי הפורצלן.
ההתפחתות בתחום היא אדירה. מהמקום הקלסי והבטוח למקום המודרני והחדשני הדרך ארוכה מאד.
גם בתערוכות מקומיות עם נושא ספציפי אני משתתפת אם הנושא מקורב לליבי ואני גאה מאד להציג את עבודותי ולחשוף
ולענין בתחום אומנות זה, ציור על פורצלן.
RSS
UA-40074912-1